Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Особливості справляння екологічного податку у 2024 році

, опубліковано 26 лютого 2024 о 09:45

Екологічний податок - загальнодержавний обов’язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів:

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (далі - Викиди),

скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти (далі - Скиди),

розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання) (далі - Розміщення),

фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками (далі — Тимчасове зберігання), фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року (далі - Утворення) (підпункт 14.1.57 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

Платники Податку - суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються (підпункт 240.1 стаття 240 Кодексу,):

Викиди (КБК 19010100 та 19011000 (викиди двоокису вуглецю (далі -   Викиди Двоокису)));

Скиди (КБК 19010200);

Розміщення (КБК 19010300);

Утворення (КБК 190010400);

Тимчасове зберігання (КБК 19010400).

Кодексом передбачено, що у разі, якщо платник Податку з початку року не планує здійснення Викидів, Скидів, Розміщення, Утворення протягом звітного року, то такий платник Податку повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення Податку (пункт 250.9 стаття 250 Кодексу).

Податкові зобов’язання з Податку за Викиди Двоокису виникають у суб’єктів господарювання, у яких сукупний річний обсяг Викидів Двоокису перевищує 500 тон (пункт 240.7 стаття 240 Кодексу).

Податкові зобов’язання з Податку за Скиди, що відбуватимуться у період                з 1 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року включно обчислюються за ставкою, що відповідає 90 відсоткам розміру ставки зазначеної в пунктах 245.1 і 245.2 статті 245 цього Кодексу (пункт 37 підрозділу 5 Перехідних положень Кодексу).

Оскільки Податок в частині Викидів справляється окремо за Викиди Двоокису, який зараховується до спеціального фонду Державного бюджету, то необхідно звернути увагу на обов’язковість заповнення двох окремих додатків 1 до декларації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України                       від 17.08.2015 № 715, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за № 1052/27497 (далі - Декларація).

Форми Декларації та додатків до неї з 2024 року змінено в частині виключення обов’язку нарахування в них пені (наказ Міністерства фінансів України від 07.09.2023 № 488 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації екологічного податку», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 21.09.2023 за№ 1666/40722).

Таким чином, Платники зобов’язані декларувати податкові зобов’язання з Податку за зміненими формами Декларації та додатків, починаючи із звітного періоду IV квартал 2023 року, з дотриманням норми пункту 250.2 статті 250 Кодексу щодо 40-денного періоду подання квартальної звітності та 10-денного періоду виконання зобов’язань після завершення граничного строку подання звітності.

Декларації подаються за:

Викиди, Викиди Двоокису, Скиди та Розміщення до підрозділу контролюючого органу за місцем розміщення стаціонарних джерел Викидів, Викидів Двоокису, Скидів; та спеціально відведених для цього місць чи об’єктів Розміщення;

Утворення, Тимчасове зберігання - за місцем перебування Платника на податковому обліку у контролюючих органах.