Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Алгоритм внесення змін до Держреєстру фізичних осіб у разі відсутності чи наявності інформації про джерела/суми доходу

, опубліковано 20 листопада 2023 о 10:37

Як ФО внести зміни до Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО) – платників податків у разі відсутності або наявності зайвої інформації (від суб’єктів, які не є/не були податковими агентами такої ФО) про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору?

Згідно з абзацом першим п. 70.1 ст. 70 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, формує та веде Державний реєстр фізичних осіб – платників податків (Державний реєстр).

Відповідно до абзацу другого п. 1 розд. ІІ Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822, зі змінами та доповненнями (Положення № 822), облік фізичних осіб – платників податків ведеться у Державному реєстрі за реєстраційними номерами облікової картки платника податків (РНОКПП), а осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові (за наявності), серією (за наявності) та номером діючого паспорта громадянина України без використання РНОКПП (до паспортів громадянина України з числа зазначених осіб вноситься відмітка, яка свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта). До Державного реєстру вносяться, зокрема, дані про суму нарахованого та/або виплаченого доходу, суму нарахованого та/або перерахованого податку, суму нарахованого та/або перерахованого військового збору (п. 1 розд. V Положення № 822).

Інформація про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору накопичується у Державному реєстрі відповідно до поданих податковими агентами податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок) згідно зі ст. 51 глави 2, п.п. 70.16.1 п. 70.16 ст. 70 глави 6 розд. II ПКУ (п. 4 розд. V Положення № 822).

Відповідно до п. 1 розд. X Положення № 822 фізична особа, яка зареєстрована у Державному реєстрі чи в окремому реєстрі Державного реєстру, може отримати відомості про себе, наявні у Державному реєстрі.

Форма Відомостей з Державного реєстру про джерела та суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору (Відомості) є додатком 15 до Положення № 822.

Згідно з приміткою до Відомостей відомості про доходи накопичуються в Державному реєстрі, починаючи з 01 січня 1998 року, відповідно до додатка за формою № 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (Додаток № 4ДФ) до Розрахунку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, зі змінами та доповненнями (до 1 січня 2021 року – Податковий розрахунок за формою № 1ДФ).

Слід зауважити, що в разі подання податковим агентом Додатку № 4ДФ до Розрахунку, в якому допущено помилку, зокрема, невірно зазначений РНОКПП фізичної особи, інформація про суми нарахованого доходу, утриманий та сплачений податок на доходи фізичних осіб та військовий збір буде відображена в Державному реєстрі для фізичної особи, РНОКПП якої зазначений у Додатку № 4ДФ до Розрахунку.

Порядок проведення коригувань Розрахунку визначений розд. V Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, зі змінами та доповненнями (Порядок № 4).

Коригування поданого і прийнятого Розрахунків проводяться, зокрема, на підставі самостійно виявлених платником помилок (п. 1 розд. V Порядку № 4).

Відповідно до п. 2 розд. V Порядку № 4 поданим і прийнятим до граничного строку подання вважається Розрахунок, який прийнятий контролюючим органом та пройшов всі контролі, у тому числі під час завантаження до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб, залишається чинним під час прийняття контролюючим органом наступного Розрахунку за такий звітний (податковий) період.

На підставі такого Розрахунку здійснюється коригування необхідних реквізитів та показників як у межах звітного (податкового) періоду, так і поза його межами.

Розрахунок, сформований для виправлення помилок за звітний (податковий) та за попередній періоди, не має містити інших додатків крім тих, у яких проводиться коригування.

Враховуючи зазначене, фізичній особі, щодо якої у Державному реєстрі відсутня або наявна зайва інформація про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору, необхідно звернутись до податкового агента, яким подано Розрахунок з недостовірною інформацією, з метою подання таким податковим агентом Розрахунку та Додатку № 4ДФ з типом «Уточнюючий», з відображенням достовірної інформації, зокрема, щодо РНОКПП фізичної особи.