Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Про особливості оподаткування податком на прибуток підприємств

, опубліковано 10 листопада 2023 о 10:50

Особливості оподаткування податком на прибуток підприємств платників податку, які тимчасово переходили на сплату ЄП з урахуванням особливостей, встановлених п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, та з 1 серпня 2023 року повернулися на сплату податку на прибуток підприємств

ГУ ДПС у Черкаській області повідомляє, що пунктом 9 прим. 1 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI визначено особливості переходу суб'єктів господарювання, які використовували особливості оподаткування, встановлені п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Відповідно до п.п. 9 прим. 1.3 п. 9 прим. 1 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ оподаткування податком на прибуток підприємств платників податку, які тимчасово перейшли на сплату єдиного податку з урахуванням особливостей, встановлених п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, та з 1 серпня 2023 року повертаються на сплату податку на прибуток підприємств, здійснюється з урахуванням таких особливостей:

Платники складають та подають податкову декларацію з податку на прибуток підприємств наростаючим підсумком з початку 2023 календарного року. При цьому результати діяльності за періоди перебування на сплаті єдиного податку не враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, зазначеного у п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ, з урахуванням положень підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ для платників податку на прибуток, які перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну (п.п. 9 прим. 1.3.1 п.п. 9 прим. 1.3 п. 9 прим. 1 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Згідно з п.п. 9 прим. 1.3.2 п.п. 9 прим. 1.3 п. 9 прим. 1 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний період - 2022 рік, не перевищує 40 млн грн, у 2023 році встановлюється річний звітний період.

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний період - 2022 рік, перевищує 40 млн. грн., у 2023 році встановлюється базовий квартальний звітний період.

Обсяг річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) платника податку на прибуток підприємств для цілей застосування п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39, п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 та п. 137.5 ст. 137 ПКУ обчислюється за весь звітний 2023 рік, у тому числі з урахуванням доходів, отриманих за періоди 2023 року, в яких такий платник податку перебував на сплаті єдиного податку (п.п. 9 прим. 1.3.3 п.п. 9 прим. 1.3 п. 9 прим. 1 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Підпунктом 9 прим. 1.3.4 п.п. 9 прим. 1.3 п. 9 прим. 1 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ визначено, що платники податку для цілей розрахунку амортизації відповідно до положень п.п. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 ПКУ враховують суму залишкової вартості основних засобів та нематеріальних активів, які були введені в експлуатацію до переходу платника на сплату єдиного податку та під час сплати єдиного податку, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень ст. 138 ПКУ (у тому числі під час перебування на сплаті єдиного податку).

Строки корисного використання (експлуатації) основних засобів та нематеріальних активів визначаються з урахуванням мінімально допустимих строків амортизації згідно із ст. 138 ПКУ та дати введення таких необоротних активів в експлуатацію до переходу платника на сплату єдиного податку або під час сплати єдиного податку. При цьому при визначенні мінімально допустимих строків амортизації основних засобів, введених в експлуатацію до переходу платника на сплату єдиного податку, враховуються також положення п. 43 прим. 1 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Відповідно до п.п. 9 прим. 1.3.5 п.п. 9 прим. 1.3 п. 9 прим. 1 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ для цілей застосування у 2023 році п. 140.2 ст. 140 ПКУ:

-не враховуються нараховані у бухгалтерському обліку під час перебування на сплаті єдиного податку проценти за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями, що виникли за операціями з нерезидентами;

-не враховуються суми фінансових витрат за даними фінансової звітності та суми амортизаційних відрахувань за період перебування на сплаті єдиного податку;

-сума боргових зобов'язань, що виникли за операціями з нерезидентами, та сума власного капіталу визначаються як середнє арифметичне значень таких боргових зобов'язань та відповідно власного капіталу на початок звітного періоду визначення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та на кінець відповідного звітного податкового періоду з цього податку з урахуванням процентів, зазначених у п. 140.3 ст. 140 ПКУ.

Для цілей застосування у 2023 році підпунктів 140.5.4 та 140.5.5 прим. 1 п. 140.5 ст. 140 ПКУ не враховується вартість придбаних або реалізованих товарів (робіт, послуг) у періоди перебування на сплаті єдиного податку (п.п. 9 прим. 1.3.6 п.п. 9 прим. 1.3 п. 9 прим. 1 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Для цілей застосування у 2023 році п.п. 140.5.7 п. 140.5 ст. 140 ПКУ не враховується сума роялті, відображена у складі витрат при визначенні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку за періоди перебування на сплаті єдиного податку (п.п. 9 прим. 1.3.7 п.п. 9 прим. 1.3 п. 9 прим. 1 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Для цілей застосування у 2023 році п.п. 140.4.6 п. 140.4 та п.п. 140.5.8 п. 140.5 ст. 140 ПКУ не враховуються суми дооцінки та уцінки, враховані у фінансовому результаті до оподаткування на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов'язання відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, за періоди перебування на сплаті єдиного податку (п.п. 9 прим. 1.3.8 п.п. 9 прим. 1.3 п. 9 прим. 1 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).