Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Оподаткування благодійної та гуманітарної допомоги під час дії воєнного стану

, опубліковано 22 серпня 2023 о 08:13

Основні засади благодійної діяльності в Україні регламентуються Законом від 5 липня 2012 року № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (зі змінами та доповненнями).

Благодійна діяльність – добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за
дорученням бенефіціара.

Благодійником може виступати дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності.

Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на
підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:
1. безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
2. безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
3. безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
4. безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
5. благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
6. публічний збір благодійних пожертв;
7. управління благодійними ендавментами;
8. виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
9. проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

Гуманітарною допомогою є цільовою адресною безоплатною допомогою в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв’язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема, внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров’я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об’єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону № 5073.

Об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які визначені відповідними положеннями ПКУ. Фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду збільшується платником податку на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Це коригування не поширюється на перерахування коштів, передання товарів, робіт, послуг:
- неприбутковій організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо участь страховика в такому об'єднанні є умовою провадження діяльності такого страховика відповідно до закону;
- неприбутковим організаціям, до яких застосовуються положення пп. 140.5.14 ПКУ.

Водночас тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента № 64/2022, затвердженим Законом № 2102, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у п. 69підр. 10 р. XX ПКУ.

Так, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України коригування, встановлені п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ, не проводяться та об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств не збільшується щодо сум коштів:
- вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів);
- вартості технічних засобів спостереження;
- вартості лікарських засобів та медичних виробів;
- вартості засобів особистої гігієни;
- вартості продуктів харчування;
- вартості предметів речового забезпечення;
- вартості інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України; 
- сум наданої гуманітарної допомоги з дотриманням вимог законодавства України про гуманітарну допомогу у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Активи мають бути добровільно перераховані (передані):
- Збройним Силам України;
- Національній гвардії України;
- Службі безпеки України;
- Службі зовнішньої розвідки України;
- Державній прикордонній службі України;
- Міністерству внутрішніх справ України;
- Управлінню державної охорони України;
- Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України;
- іншим утвореним військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам,
- підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

Така передача має бути для потреб забезпечення оборони держави та надання гуманітарної допомоги у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Крім того, благодійність може бути спрямована: органам сфери цивільного захисту, закладам охорони здоров’я державної та комунальної власності, а також у вигляді коштів, перерахованих на спеціальні рахунки Національного банку України для збору коштів.