Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії (графи 23-24)

, опубліковано 22 квітня 2024 о 11:34

Яким чином заповнювати графи 23-24 Звіту про КІК, якщо відповідно до даних фінансової звітності отримано збиток від операційної діяльності, фінансовий результат до оподаткування - збиток?

Пунктом 39 прим. 2.5 ст. 39 прим. 2 ПКУ встановлені вимоги щодо складання та подання Звіту про контрольовані іноземні компанії. Зокрема, п.п. 39 прим. 2.5.2 п. 39 прим. 2.5 ст. 39 прим. 2 ПКУ передбачено, що контролюючі особи зобов’язані подавати Звіт про контрольовані іноземні компанії (далі – Звіт) до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». 

До Звіту в обов’язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, що підтверджують розмір прибутку контрольованої іноземної компанії за звітний (податковий) рік. 

Наказом Міністерства фінансів України від 25.08.2022 № 254 затверджено форму Звіту, скорочену форму Звіту та Порядок заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого орган (далі – Порядок). 

У Звіті та в Порядку чітко прописані назви граф та порядок їх заповнення, тобто, графи Звіту про контрольовані іноземні компанії, в яких є показники для декларування підлягають заповненню. 

Згідно з п. 23 Порядку у графі 23 «Прибуток від операційної діяльності (грн)» Звіту зазначається прибуток від операційної діяльності контрольованої іноземної компанії.

Відповідно до п. 24 «Прибуток до оподаткування відповідно до даних фінансової звітності (грн)» Порядку у графі 24 Звіту зазначається прибуток до оподаткування контрольованої іноземної компанії відповідно до даних фінансової звітності.

Графи 23 та 24 Звіту містять числове поле, заповнюються в грн. без копійок та можуть бути як додатними так і від’ємними. 

Таким чином, у разі, якщо відповідно до даних фінансової звітності контрольованої іноземної компанії отримано збиток від операційної діяльності, фінансовий результат до оподаткування – збиток, то у графах 23 та 24 Звіту зазначаються суми таких збитків, тобто проставляються від’ємні числа.